Loading Laddar...
 

Introduktionsutbildning

Godkänd som handledare för privat övningskörning med personbil kan endast den bli som har genomgått en introduktionsutbildning på tre lektionstimmar. Denna utbildning har tre delmoment:

  • Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning
  • Planering och strukturering av övningskörning
  • Viktiga faktorer för trafiksäkerheten


Exempel på innehåll är handledarens juridiska och moraliska ansvar, krav och bedömningskriterier vid förarprov. Körerfarenhetens betydelse för trafiksäkerheten och på vilka sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika.


Vilka krav ställs på handledare?

Handledaren måste minst vara  24 år och ha haft körkort B under minst fem av de tio senaste åren. Om körkortet varit återkallat de senaste tre åren finns det risk att handledaren inte godkänns.

När kan man gå kursen?

  • Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen.
  • Man får övningsköra från det man fyller 16 år
  • Den som redan gått en introduktionsutbildning, före den 1 september 2010, behöver inte gå den igen inom en femårs period. Från utbildnings datumet.

Intyg

Efter utbildningen utfärdar vi ett intyg till handledaren för varje elev som deltagit i utbildningen. Observera att giltig legitimation skall uppvisas. Intyget  skickas sedan digitalt till Transportstyrelsen. Glöm inte att Ni måste skicka in ansökan om godkännande som handledare vid privat övningskörning till Transportstyrelsen.


Pris
Introduktionsutbildningen kostar 430 kr per handledare och 430 kr per elev och utbildningstillfälle.
I priset ingår kurs, digitalt intyg, kursmaterial och fika.


Anmälan
För information och anmälan
Ring till oss på telefon 018 14 35 53 eller gå in på fliken Anmälan och fyll i uppgifterna så kontaktar vi er så fort som möjligt.