Loading Laddar...
 

Släp B96 ökat körkort

UTÖKAD B-BEHÖRIGHET

NYHETER

Från och med den 19 januari 2013 har det skett en del förändringar, bland annat gällande körning med tung släpvagn. Man har lagt till utökad B-behörighet(B+/B96), som gäller körning med tung släpvagn där den sammanlagda totalvikten på bilen och släpvagnen högst får uppgå till 4250 kg. För att få utökad B krävs inget teoriprov (förutsatt att du har körkort med behörighet B), det är heller ingen manöverbana på ditt körprov. När du tagit ditt körkort kommer det att vara en villkorskod (se baksidan på ditt körkort) där kommer det att stå 96. På framsidan kommer det alltså fortfarande att stå B.

Det är även möjligt att ta utökad B-behörighet i samband med att du tar ditt B-körkort. Du får påbörja din övningskörning för utökad B när du är 17 år och 6 månader. Du måste dock ha ett godkänt teoriprov. Körprovet är indelat i två delar, den första delen (del 1) i körningen utan släpvagn måste vara godkänd för att du skall få genomföra del 2, det vill säga att köra med släpvagnen påkopplad. För ytterligare information se länken ovan.


Läs mer på Körkortsportalen om de nyheter kring bl.a. tungt släp för personbil.


KÖRKORTSTILLSTÅND

Det behövs inget körkortstillstånd för utökad B (när man redan har ett B-kort)


KÖRNING
Utbildningen innehåller i sin helhet: på- och isärkoppling, fullständiga säkerhetskontroller (bil och släpvagn), lastsäkring, manövrering i trafik samt körning i trafik, i varierade trafikmiljöer där tonvikten ligger på trafiksäkerhet och miljö.


TEORI
Det krävs inget nytt teoriprov för utökad B när man bygger på ett befintligt B-kort.


FOTOGRAFERING INNAN KÖRPROV
Fotografering på Trafikverket i Uppsala i god tid innan

Prislista (gäller ifrån 2017-01-01)

Körlektion med bil och släpvagn 80 min Pris: 1360 kr

Körlektion egen bil och släpvagn 80 min Pris: 1040 kr


Privat körprov

Lån av släpvagn till körprov, trafikverket Pris:  720 kr

Lån av släpvagn och bil till körprov, trafikverket Pris: 1020 kr

Trafikskolan bokar körprov (skolprov)

Lån av släpvagn och bil till körprov, trafikverket Pris: 1020 kr


PAKET för utökad B-behörighet

Paketpris 1 tungt släp och bil B96

En körlektion med bil och släpvagn 80 min och lån av släpvagn och bil till körprov, trafikverket. (ej avgift trafikverket)

Pris: 2280 kronor

 

Paketpris 2 tungt släp och bil B96

Två körlektion med bil och släpvagn 80 min och lån av släpvagn och bil till körprov, trafikverket. (ej avgift trafikverket)

Pris: 3540 kronor